Chuyên mục: Rượu Vang New Zealand

Rượu vang New Zealand là một trong những thương hiệu trồng nho còn rất non trẻ với 70% những gốc nho không quá 10 tuổi, những dòng rượu vang được sản xuất từ những xưởng sản xuất chất lượng cao với số lượng có hạn.