Chuyên mục: Rượu Vang Úc

Rượu vang Úc với sản lượng xuất khẩu thứ tư trên thế giới chỉ 40% được giữ lại để tiêu thụ trong nước, với chất lượng từ sản phẩm của mình nên đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Austrailia thông qua sản xuất, việc làm, xuất khẩu và du lịch.